Ruy băng cho máy in thẻ Evolis

Ruy băng Evolis luôn có sẵn cho mọi yêu cầu in màu, đơn màu hoặc bảo mật.
Ruy băng mực màu YMCKO
Ruy băng màu Evolis High Trust® cho chất lượng hình ảnh cao nhất với máy in thẻ nhựa Evolis.
XEM THÊM
Ruy băng đơn sắc
Ruy băng in đơn sắc chỉ sử dụng một màu duy nhất. Đây là một quá trình rất hiệu quả để cá nhân hóa các thẻ in sẵn. Nó là giải pháp lý tưởng cho các thẻ không yêu cầu các yếu tố màu sắc cá nhân như ảnh, logo...
XEM THÊM
0902268611