Ruy băng đơn sắc

Ruy băng in đơn sắc chỉ sử dụng một màu duy nhất. Đây là một quá trình rất hiệu quả để cá nhân hóa các thẻ in sẵn. Nó là giải pháp lý tưởng cho các thẻ không yêu cầu các yếu tố màu sắc cá nhân như ảnh, logo...
0902268611