Thiết bị ký điện tử

Sử dụng cho yêu cầu điện tử và chụp lại hình ảnh chữ ký bảo mật để hợp lệ mọi chứng từ và thẻ
Giải pháp ký điện tử Evolis Signature Pad
Thiết bị ký điện tử (Evolis Signature Pad) được thiết kế để chụp lại hình ảnh chữ ký một cách nhanh chóng, hiệu quả và tin cậy
XEM THÊM
Giới thiệu chữ ký điện tử
Các thông tin chi tiết về chữ ký điện tử
XEM THÊM
Thiết bị ký điện tử Evolis Signature Pad
Các dòng thiết bị ký điện tử của Evolis kết hợp công nghệ điện trở hoặc Công nghệ cộng hưởng điện từ (ERT).
XEM THÊM
0936181880