Ruy băng mực màu YMCKO

Ruy băng màu Evolis High Trust® cho chất lượng hình ảnh cao nhất với máy in thẻ nhựa Evolis.
Ruy băng màu YMCKO R5F002SAA
Sử dụng ruy băng màu YMCKO cho mọi yêu cầu in từng mặt hoặc lật mặt tự động. Mã hàng: R5F002SAA - R5F008SAA
XEM THÊM
Ruy băng màu YMCK RT4F010SAA cho Avansia
Ruy băng in chuyển nhiệt YMCK RT RT4F010SAA cho máy in chuyển nhiệt Avansia
XEM THÊM
Ruy băng màu YMCKO R5F002SAA - R5F008SAA
Sử dụng ruy băng màu YMCKO cho mọi yêu cầu in từng mặt hoặc lật mặt tự động. Mã hàng: R5F002SAA - R5F008SAA
XEM THÊM
Ruy băng mực màu YMCKO-K
Ruy băng YMCKO-K được sử dụng cho in hai mặt với mặt trước in màu với độ phân giải cao và mặt sau in đơn sắc. (R3314 - R3114 - R3514)
XEM THÊM
0936181880