MỚI NHẤT

Thẻ Y Tế

Thẻ Y Tế

Giải pháp cho phép in, cá thể và mã hóa thẻ khám chữa bệnh 

Thẻ nhân viên

Thẻ nhân viên

Giải pháp cho phép thiết kế, in, cá thể hóa và mã hóa thẻ nhân viên

Giấy phép lái xe cá nhân sử dụng thẻ nhựa

Giấy phép lái xe cá nhân sử dụng thẻ nhựa

Giấy phép lái xe cá nhân và an toàn ở định dạng thẻ nhựa.

Thẻ sinh viên

Thẻ sinh viên

Tạo và in thẻ sinh viên đa dịch vụ bảo mật cao trong các trường đại học

  Đối tác và khách hàng của chúng tôi

  Evolis
  Hikvision
  Ronald jack
  suprema
  Đại học luật hà nội
  Đại học công nghiệp
  HFH
  Britishcouncil
  Liên thông ĐH Bách khoa HN
  ĐH Duy Tân
  card Presso
  ĐH Thủy Lợi
  logo
  NEC
  0902268611