Download the Edikio Software

 

Minimum system requirements:

  • Windows 7 or higher (32 or 64 bits)
  • 2 GB of RAM
  • 500MB hard disk free space
  • 1024x768 pixel monitor resolution
  • 1 USB port

 

Download Edikio Software

Version 1.1.3 (Released on April 9, 2018)

 Edikio_software_version_history.pdf

 

Software

   cardPresso-

         How can I upgrade my edition of cardPresso?

                 The upgrade can be done in the card designer itself when you are connected to the Internet. Contact your Evolis distributor to have an activation code. 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Evolis
Hikvision
Ronald jack
suprema
Đại học luật hà nội
Đại học công nghiệp
HFH
Britishcouncil
Liên thông ĐH Bách khoa HN
ĐH Duy Tân
card Presso
ĐH Thủy Lợi
logo
NEC
0902268611