Sức khỏe

Thẻ Y Tế

Thẻ Y Tế

Giải pháp cho phép in, cá thể và mã hóa thẻ khám chữa bệnh 

  Đối tác và khách hàng của chúng tôi

  Evolis
  Hikvision
  Ronald jack
  suprema
  Đại học luật hà nội
  Đại học công nghiệp
  HFH
  Britishcouncil
  Liên thông ĐH Bách khoa HN
  ĐH Duy Tân
  card Presso
  ĐH Thủy Lợi
  logo
  NEC
  0936181880