Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử

Giới thiệu về chữ ký điện tử
 • Loại tệp nào có thể được ký điện tử?
 • Chữ ký điện tử có cùng tư cách pháp lý như chữ ký viết tay không?
 • Chữ ký điện tử để tối ưu hóa hiệu quả

Giới thiệu sơ lược về chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là gì?

Đó là số hóa chữ ký viết tay. Nó đảm bảo danh tính của người ký, tính toàn vẹn và nguồn gốc của tài liệu.

Loại tệp nào có thể được ký điện tử?

Tất cả các loại tài liệu có thể được ký bằng kỹ thuật số (tài liệu Word, PDF, v.v.).

Định dạng PDF được sử dụng nhiều nhất. Nó cung cấp bảo mật tài liệu tốt và chứa một số chữ ký điện tử. 

Chữ ký điện tử có cùng tư cách pháp lý như chữ ký viết tay không?

Câu trả lời là Có. Một số luật chứng thực các tình trạng pháp lý này; những luật này khác nhau giữa các quốc gia.

Một số ví dụ ở châu Âu và Mỹ:

 • Chỉ thị Châu Âu ngày 13 tháng 12 năm 1999, công nhận tính hợp lệ của chữ ký điện tử (Điều 5). Chỉ thị đưa ra định nghĩa kỹ thuật về chữ ký điện tử: "dữ liệu dưới dạng điện tử được đính kèm hoặc liên kết hợp lý với các dữ liệu điện tử khác và được dùng làm phương pháp xác thực" (Điều 2). Chỉ thị này đánh dấu một tiến bộ đáng kể vì nó giới thiệu khái niệm "chứng nhận chữ ký" và "nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận".
 • Luật ngày 13 tháng 3 năm 2000, giới thiệu chữ ký điện tử thành luật pháp của Pháp. Nó có các đặc quyền tương tự và yêu cầu sự đồng ý của các bên ký kết giống như một chữ ký viết tay.
 • Tại Hoa Kỳ, luật liên bang ngày 30 tháng 6 năm 2000, (Chữ ký điện tử trong Đạo luật thương mại toàn cầu và quốc gia hoặc "ESIGN") chi phối vấn đề này.

Vai trò của chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử để tối ưu hóa hiệu quả

Việc áp dụng chữ ký số tối ưu hóa hiệu quả của tổ chức của bạn bằng cách đơn giản hóa việc xác thực tài liệu:

 • Quá trình không bị gián đoạn: loại bỏ các tác vụ yêu cầu in tài liệu để chữ ký, sau đó quét chúng sau khi đã được ký,
 • Quản lý dễ dàng hơn các tài liệu đã ký: phân phối qua e-mail hoặc lưu trữ tự động, làm giảm tải các dịch vụ chuyển phát nhanh,
 • Thông tin sẵn có ngay lập tức trên toàn tổ chức vì các tài liệu đã được xác thực đã được số hóa và có thể truy cập được cho tất cả những người được ủy quyền.

                                                     

Tính bảo mật cao

Chữ ký điện tử, không giống như chữ ký viết tay, có thể đảm bảo cả hai:

 • Danh tính của người ký: chữ ký điện tử không thể bị giả mạo và cung cấp sự chắc chắn về danh tính của người ký,
 • Tính toàn vẹn của tài liệu từ chữ ký của nó: tài liệu được ký điện tử không thể thay đổi được. Chữ ký là một phần không tách rời của tài liệu và không thể được sử dụng cho tài liệu khác.

Hình ảnh và trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa

Cho phép khách hàng và đối tác của bạn ký trên bảng ký giúp nâng cao hồ sơ thương hiệu của bạn:

 • Xác nhận tài liệu ít mất thời gian cho người ký,
 • Hiện đại hóa hình ảnh của tổ chức của bạn với việc áp dụng miếng đệm chữ ký,
 • Giảm tác động đến môi trường làm việc của bạn bằng cách loại bỏ in ấn cho quá trình xác nhận tài liệu.
Sản phẩm khác

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Evolis
Hikvision
Ronald jack
suprema
Đại học luật hà nội
Đại học công nghiệp
HFH
Britishcouncil
Liên thông ĐH Bách khoa HN
ĐH Duy Tân
card Presso
ĐH Thủy Lợi
logo
NEC
0902268611