Thiết bị ký điện tử Evolis Signature Pad

Các dòng thiết bị ký điện tử của Evolis kết hợp công nghệ điện trở hoặc Công nghệ cộng hưởng điện từ (ERT).
0936181880