Sơ lược về chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là gì? Đó là số hóa chữ ký viết tay. Nó đảm bảo danh tính của người ký, tính toàn vẹn và nguồn gốc của tài liệu.
0902268611